Avís legal

ROVIRA FUSTERS, proveït amb NIF/CIF ----------, direcció Rosalí Rovira, 5 de Torredembarra, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de www.rovirafusters.es

Amb els límits establerts a la llei, ROVIRA FUSTERS no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i la informació no vinculen ROVIRA FUSTERS ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de www.rovirafusters.es pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que ROVIRA FUSTERS no pot controlar. Per tant, ROVIRA FUSTERS no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ROVIRA FUSTERS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ROVIRA FUSTERS.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que ROVIRA FUSTERS ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades us informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de ROVIRA FUSTERS per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@rovirafusters.es o a l'adreça Rosalí Rovira, 5 - 43830 Torredembarra.

 Tornar